Vážení diváci, z důvodu náhlého onemocnění v divadelním souboru se přesouvá divadelní představení z 15.1. 2018 na termín 26.2.2018.
Vstupenky zůstávají v platnosti
nebo je lze vrátit v místě předprodeje do 31.1. 2018. Agentura Židek se všem velice omlouvá a děkuje za pochopení.
Rádi bychom vás informovali, že vystoupení Josefa Aloise Náhlovského & Josefa Mladého: "Ein Kessel Bžuntes" se ruší a nebude stanoven náhradní termín. Vstupenky je možné vracet do 28. února 2018 v Infocentru Hradec Králové, Eliščino nábřeží 626.
Agentura STARMAN upozorňuje, že z technických důvodů ze strany divadla došlo ke zrušení divadelního představení BULVÁR LADY 21. 1. 2018, Sál Filharmonie Hradec Králové.
Vstupenky lze vrátit v místě zakoupení do 31.12. 2017.
Rádi bychom vás informovali, že vystoupení Petra Rychlého s názvem Tváře Petra rychlého se ruší a nebude stanoven náhradní termín. Vstupenky je možné vracet do 22. dubna 2018 v Infocentru Hradec Králové, Eliščino nábřeží 626.

Vážení diváci, z důvodu aktuálního onemocnění v souboru dochází tento týden ke změně v programu Klicperova divadla:

Představení KATI v úterý 21. 11. 2017 je zrušeno. Předplatitelům skupiny d/1 bude představení odehráno v náhradním termínu po novém roce. Zakoupené vstupenky prosíme vracejte v předprodeji Klicperova divadla na Gočárově třídě nejpozději do pondělí 27. 11., eVstupenky budou vráceny automaticky.

Místo představení NETOPÝR ve středu 22. 11. 2017 odehrajeme představení OSM ŽEN. Zakoupené vstupenky na tento termín zůstávají v platnosti.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Strana 1 z 2