VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti HRADECKÁ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST s.r.o.
se sídlem v Hradci Králové (PSČ: 500 03), Československé armády 300 zastoupená jednatelem Miroslavem Francem
IČ: 274 72 809
DIČ: CZ27472809

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové v oddílu C, vložce 20994

 I. Všeobecné obchodní podmínky a pokyny pořadatelů

Tyto podmínky a pokyny jsou platné a závazné pro všechny akce, na které společnost Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., Československé armády 300, 500 03 Hradec Králové (dále jen HKVS) prodává vstupenky.

 1. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje a duplikáty se nevydávají.
 2. O zrušení či změně akce budou zákazníci informováni v aktualitách na www.hkpoint.cz
 3. Uplatnění nároku na vrácení vstupného. Standardně se vstupné vrací v místě, kde byla vstupenka zakoupena. V případě uhrazení vstupenky na www.hkpoint.cz (platební kartou), bude vstupné vráceno automaticky nejpozději do 90 dnů od zrušení akce na tentýž účet, ze kterého byla eVstupenka uhrazena. Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování, pojištění, …) se neposkytuje.
 4. Právo změny programu, termínu a místa konání je vyhrazeno. Nejaktuálnější informace o změnách programu, termínu, místa atd. naleznete na www.hkpoint.cz. Zákazník je povinen si vždy v den konání akce prověřit na www.hkpoint.cz, zda se akce opravdu koná.
 5. Do místa konání akce je zakázáno vnášet láhve, plechovky, zbraně, omamné látky nebo jiné předměty, které mohou být pořadatelem označeny jako nebezpečné nebo zakázané. Právo osobní bezpečnostní kontroly je vyhrazeno. Pořadatel si vyhrazuje právo na akci nevpustit osoby podnapilé, pod vlivem omamných látek nebo ohrožující pořádání akce či bezpečnost návštěvníků.
 6. V průběhu akce je zakázáno pořizování audio a video záznamů.
 7. Upozorňujeme, že po začátku akce nelze garantovat vstup do sálu na zakoupená místa.
 8. Právo filmového, video a televizního záznamu akce je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 9. Vstupenka je platná pro jeden vstup – pouze s kontrolním útržkem, nepoškozená a dodatečně neupravená. Po opuštění akce je vstupenka neplatná.
 10. Vstupenky jsou ceniny. Padělání, kopírování a pozměňování vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona. Za platnost vstupenek zakoupených mimo autorizovaná prodejní místa se neručí. Chraňte vstupenku před okopírováním. V případě okopírování vstupenky nebo zakoupení mimo autorizovaná prodejní místa se vystavujete riziku, že nebudete na akci vpuštěni.
 11. Vstup na akci bude povolen pouze na základě té vstupenky, která bude ke kontrole předložena jako první. Při jakémkoliv dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence přihlíženo jako na platnou vstupenku a na tomto základě nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží.
 12. HKVS neodpovídá za jednání/konání pořadatele ani za akci. HKVS neodpovídá za škody na zdraví nebo majetku návštěvníků akce. Návštěvník akce je povinen respektovat pokyny pořadatele a jím pověřených osob.

II. Obchodní podmínky společnosti HKVS

 1.  HKVS prodává vstupenky bez servisních poplatků a příplatků. Ceny vstupenek jsou určeny pořadatelem akce. Ceny vstupenek jsou shodné ve všech prodejních místech a také na adrese www.hkpoint.cz.
 2.  Zákazník si může rezervovat/zakoupit vstupenky na jakékoliv nabízené představení. Vstupenka je rovnou vytištěna, nebo ji lze bezplatně rezervovat a následně vytisknout přímo v prodejním místě.
 3.  V jedné internetové objednávce lze objednat omezený počet vstupenek a je možné mít nejvýše 5 otevřených internetových objednávek/rezervací z jedné emailové nebo z jedné IP adresy. Zákazník nesmí využívat více e-mailových adres pro objednávání vstupenek. V případě nedodržení tohoto ustanovení si společnost HKVS vyhrazuje právo zrušit rezervace, zablokovat rezervace vstupenek z těchto e-mailových adres, resp. internetových IP adres.
 4.  On-line rezervace s následným vyzvednutím a zaplacením hotově/platební kartou. Konkrétní vstupenky si vyberete přímo na www.hkpoint.cz, uděláte si rezervaci a na Vámi zadanou e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení o rezervaci vstupenek společně s rezervačním číslem a nejzazším datem vyzvednutí rezervace. Pomocí tohoto rezervačního čísla si můžete rezervované vstupenky vyzvednout. Všechny rezervace jsou zdarma a při vyzvednutí v prodejním místě uhradíte pouze skutečnou cenu vstupenek bez jakýchkoli poplatků či příplatků (cena je vždy shodná s cenou pořadatele akce).
 5.  Online platby prostřednictvím platebních karet. Konkrétní vstupenky si vyberete přímo na www.hkpoint.cz a uhradíte je online platební kartou. Na Vámi zadanou e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení o nákupu a eVstupenka ve formátu pdf s možností tisku na vlastní tiskárně.
 6.  Pravidla pro užití eVstupenek
 • eVstupenka je platná buď vytištěná ve formátu A4, nebo zobrazená na displeji přenosného elektrického zařízení.
 • eVstupenka je elektronická vstupenka vybavená čárovým kódem nebo QR kódem, který slouží pro ověření platnosti vstupenky a ověření nároku na vstup do místa konání akce. Platnost vstupenky a jejího čárového kódu se ověřuje speciálním čtecím zařízením.
 • eVstupenka s nečitelným identifikačním kódem není platná.
 • eVstupenka přestává platit po ověření čárového kódu a vstupenku již nelze dále použít.
 • Vstup do místa konání akce bude povolen pouze na základě té eVstupenky, která bude předložena a zkontrolována čtecím zařízením jako první. Při jakémkoliv dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a na jejím základě nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží.
 • eVstupenku si pečlivě chraňte, za její zkopírování, či jiné zneužití je zodpovědný zákazník sám, HKVS v tomto případě nenese žádnou zodpovědnost.
 • HKVS neodpovídá za žádné problémy, ani škody způsobené neoprávněným zkopírováním této vstupenky. 
 • eVstupenka je mimo internetové stránky www.hkpoint.cz neprodejná.
 • Dodatečnými úpravami se eVstupenka stává neplatnou.