Sbor kněze Ambrože

Sbor kněze Ambrože, Ambrožova 729/1, Hradec Králové