Bílá věž vánoční - Vstupenky

Pořadatel: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost
21. 12. 2018
150 Kč
Ostatní
Na vánoční komentované prohlídce Vás seznámíme s reáliemi známými i méně známými. Součástí bude i minikoncert Terezy Doležalové a Antonína Pevaly přímo pod zvonem Augustin.